Annons:
Omlokalisering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Arbetsgivarnätverk för omlokalisering

Arbetsgivarverket har skapat ett nätverk för myndigheter som är föremål för regeringens pågående omlokalisering. Nätverket ska samordna och diskutera arbetsgivarfrågor i omlokaliseringens spår.

I nätverket diskuterar deltagarna tillsammans med representanter från Arbetsgivarverket den pågående processen i respektive myndighet. Deltagarna får tillfälle att ta upp frågeställningar kring hur verksamheten och medarbetarna påverkas av beslutet om omlokalisering. Särskilt fokus ligger på lagar och avtal som styr och de möjligheter som de centrala kollektivavtalen ger. Gruppen diskuterar också de generella villkor som gäller för statsanställda, men också möjligheten att i vissa situationer kunna anpassa villkoren för att stödja verksamhetens såväl som berörda medarbetares behov.

”Förutom att vara ett forum för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte är syftet med nätverket att bidra till en förstärkt samordning och utveckling av de arbetsgivarpolitiska frågor som en omlokalisering aktualiserar”, kommenterar Åsa Krook, chef för verkets enhet för Arbetsgivarutveckling, i ett pressmeddelande.

Redan vid den första träffen klargjordes att avtalet om omställning inte bara gäller för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Både den som blir föremål för arbetsbrist och den som arbetsgivaren bedömer är arbetsskyldig på den nya orten, men som väljer att säga upp sig, kan omfattas av avtalet. Det kan enligt pressmeddelandet ge möjlighet till mer än fem års individuellt stöd genom Trygghetsstiftelsen, utöver de möjligheter till ekonomiska förstärkningar som följer av avtalet.

Bli den första att tycka till!