Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Arbetslösheten rekordlåg bland inrikes födda

Arbetslösheten bland inrikes födda sjönk i augusti till 3,9 procent, den lägsta nivån sedan i augusti 2008. Däremot ökar arbetslösheten bland utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Den samlade arbetslösheten var 7,4 procent i augusti, samma nivå som för ett år sedan. Men Arbetsförmedlingen konstaterar att skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda ökar. 358 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet på augusti.

”Vi kan konstatera att arbetslösheten bland inrikes födda nu är nere på rekordlåga nivåer, i synnerhet bland dem som har minst en gymnasieutbildning och är över 25 år. Här är den lediga arbetskraften nästan helt uttömd”, kommenterar Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén i ett pressmeddelande.

Att arbetslösheten bland utrikes födda, främst bland personer födda utanför Europa, fortsätter att stiga beror på att många nyanlända har fått sina uppehållstillstånd och deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I slutet av augusti var arbetslöshetsnivån bland utrikes födda 22 procent.

”Den starka arbetsmarknaden ger fler möjligheter att få jobb, vi ser att en något större del av de nyanlända i etableringsuppdraget har arbete. Men vi ser också att en grupp har det särskilt tufft, de som saknar gymnasieutbildning. Därför är det så viktigt att motivera fler till att satsa på en utbildning som banar väg till arbete”, skriver Annika Sundén i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!