Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Bättre villkor för unga forskare

Unga forskare ska få tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur. Det är syftet med en förändring i högskoleförordningen som regeringen har beslutat om.

En ny form av tidsbegränsad anställning för forskare vid högskolan, biträdande lektor, införs för att skapa tryggare villkor. Som biträdande lektor får forskarna möjlighet att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att uppnå behörighet för en tillsvidareanställning som lektor. För att få en anställning som biträdande lektor krävs att man har avlagt sin doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens. Tiden för anställningen som biträdande lektor föreslås vara fyra till sex år, med möjlighet till två års förlängning för till exempel sjukdom och föräldraledighet.

”Tydliga befordringsvägar och tryggare anställningar ska bidra till att stärka återväxten av unga forskare. Det finns annars en risk att många, framför allt kvinnor, väljer bort en akademisk karriär och det är ett slöseri med kompetens, både för individen och samhället. Därför är dagens beslut så viktigt”, skriver Helene Hellmark Knutsson, S, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Mer än var fjärde av dem som undervisar och forskar vid statliga universitet och högskolor var visstidsanställda under år 2016. Andelen är betydligt högre än på arbetsmarknaden i dess helhet och unga forskare får ofta vänta många år för att få trygghet i anställningen.

Redan vid tillsättningen ska det fastställas vilka krav som ska uppfyllas för att anställningen som biträdande lektor ska övergå i en tillsvidareanställning som lektor. Om kraven är uppfyllda ska övergången till tillsvidareanställning verkställas. För den som inte uppfyllt kraven inom angiven tid avslutas visstidsanställningen, vilket kan överklagas av den som berörs.

”Att anställa fler på meriteringsanställningar, där rekryteringen sker i öppen konkurrens, och att göra det tydligt vad som gäller för att meritera sig för att få tillsvidareanställning, skapar en attraktiv och tydlig karriärväg”, säger Helene Hellmark Knutsson.

De nya bestämmelserna ska gälla från 1 oktober 2017.

Bli den första att tycka till!