Annons:
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Chef ställs till ansvar för omorganisation

Chefen drev igenom en omställning på ett sätt som stred mot myndighetens ledningsfilosofi och statens värdegrund. Det anser Försäkringskassans internrevision, som rekommenderar att chefen anmäls till personalansvarsnämnden.

Fallet gäller en nedskärning inom Försäkringskassans avdelning för dataanalys. Förhållandena på arbetsplatsen uppmärksammades i Sveriges Television, då flera medarbetare ansåg att omorganisationen gjordes på grund av att avdelningen avslöjat allvarliga fel som höga chefer begått.

Försäkringskassan lät en oberoende granskare från Trafikverket utreda vad som hänt. I granskningsrapporten sägs att det aldrig redovisades något underlag som motiverade en nedskärning, och att den nu utpekade chefen brast i respekt och omtanke om medarbetarna i omorganisationen. Bland annat pekades medarbetare felaktigt ut som föremål för omplacering eller uppsägning, och en medarbetare uteslöts från semesterplaneringen trots att det inte fanns något turordningsbeslut.

Försäkringskassans internrevision har nu dragit sina egna slutsatser och skriver till myndighetens personalansvarsnämnd att chefens agerande bör granskas där. Enligt skrivelsen bröt chefen mot såväl den statliga värdegrunden som flera interna riktlinjer. När det gäller den statliga värdegrunden skriver internrevisorerna att beslut ska grundas på sakskäl och ”inte på subjektivt gillande eller ogillande”.

Revisorerna kommenterar också det faktum att chefen var nyanställd och lutade sig mot bedömningar av andra chefer och HR-avdelningen under processen. Det hjälps inte, anser internrevisionen. Chefer i staten måste ta eget ansvar och göra egna bedömningar av olika åtgärders rimlighet och lämplighet.

Bli den första att tycka till!