Annons:
Enligt domstolen ska julmiddagarna och vårfesterna ses som branschträffar där myndigheterna informerat sig om vad som händer på musikområdet. Det är i linje med de krav på samverkan som staten ställer på myndigheterna, menar tingsrätten.Bild:Getty Images
Korruption
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Chefer på kulturmyndigheter friade

Tingsrätten i Stockholm har friat cheferna vid tre kulturmyndigheter som varit åtalade för tagande av muta. Också de organisationsföreträdare som åtalats för givande av muta har frikänts.

Riksenheten mot korruption väckte i våras åtal mot fem chefer på myndigheterna Statens musikverk, Statens kulturråd och Konstnärsnämnden. Åtalet gällde misstankar om tagande av muta. Samtidigt åtalades två företrädare för föreningarna Svenska tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare för givande av muta. Åtalet gällde deltagande vid fester som de två musikföreningarna FST och SKAP arrangerat.

Efter åtalet beslutade regeringen att två av de åtalade, generaldirektören för Statens musikverk, Stina Westerberg, och direktören för Konstnärsnämnden, Ann Larsson, tills vidare skulle stängas av från sina uppdrag.

Nu har Stockholms tingsrätt kommit med sin dom. Samtliga åtalade frikänns från misstankarna. Enligt domstolen ska julmiddagarna och vårfesterna ses som branschträffar där myndigheterna informerat sig om vad som händer på musikområdet. Det är i linje med de krav på samverkan som staten ställer på myndigheterna, menar tingsrätten:

”Myndigheternas närvaro har varit berättigad även om det kan hävdas att det varit dyra och fashionabla tillställningar. Detta mot bakgrund av de krav staten ställer på myndigheterna att följa det som händer på musikområdet och på att samverka med dem som kan främja musiklivet. I varje fall har det funnits grundad anledning för de åtalade och deras myndigheter att på det sättet tolka myndigheternas instruktioner och det som skrivits i propositioner om kulturpolitikens mål och inriktning”, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!