Annons:
Integritet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Datalagring utreds på nytt

Regeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning om datalagring. Bakgrunden är EU-domstolens dom från december 2016. Syftet är att fortsatt ge tillgång till uppgifter om internettrafik för brottsutredningar.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Sigurd Heuman får regeringens uppdrag att ta fram ett nytt förslag för att möjliggöra att datatrafik lagras av internetoperatörerna, så att uppgifterna kan användas i brottsutredningar av svenska myndigheter.

”Utredningen ska se över hur vårt regelverk förhåller sig till domen och föreslå de ändringar som behövs. Vi ska säkerställa polisens och säkerhetspolisens möjligheter att ta del av operatörernas uppgifter för att lösa allvarlig brottslighet och skydda rikets säkerhet. Lagstiftningen måste innehålla starkare rättssäkerhet och integritetsskyddsmekanismer”, skriver inrikesminister Anders Ygeman, S, i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår också att också se över rättssäkerhet och mekanismerna för att skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller på annat sätt samhällsfarlig brottslighet används.

Bli den första att tycka till!