Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Debattörer kritiska till att osynliggöra kön

Kön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet, hävdar åtta jämställdhetsdebattörer. Det innebär att grupper av kvinnor och män som drabbas av förtryck och diskriminering inte syns.

De åtta undertecknarna av en debattartikel i Dagens Nyheter välkomnar införandet av den nya Jämställdhetsmyndigheten 1 januari 2018.

Jämställdhetsintegrering är en förutsättning för att den nya myndigheten ska kunna bedriva ett effektivt arbete, skriver Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby, Claes Borgström, advokat, Meri Helena Forsberg, ordförande Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Yvonne Hirdman, professor emerita och författare Jesper Jansson, jämställdhetsexpert, Katarina Olsson, jämställdhetstrateg Olga Persson, generalsekreterare Unizon, och Tomas Wetterberg, jämställdhetsexpert. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla processer, verksamheter och beslut. Poängen är att synliggöra hur politiska beslut, verksamheter och samhällsutvecklingen i stort påverkar kvinnor respektive män på olika sätt.

För att Jämställdhetsmyndigheten ska kunna bli verkningsfull krävs att dess uppdrag och ledning håller fast vid jämställdhetsintegrering och tydligt fokuserar på jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta kan låta självklart, men tyvärr finns tecken som pekar i motsatt riktning, skriver de åtta:

”Det tydligaste exemplet på denna utveckling är ett välment och i sig viktigt arbete för att synliggöra trans- och queerpersoners situation som i vissa fall har lett till att skrivningar om kvinnor, män, flickor och pojkar har tagits bort. Vi stöter ofta på exempel där myndigheter, regioner och kommuner, i syfte att inkludera personer som varken definierar sig som kvinnor eller män, har återgått till att använda könsblinda formuleringar som 'personer', 'invånare' eller 'medborgare', trots att detta står direkt i strid med strategin.”

I debattartikeln pekas Sveriges nationella sekretariat för genusforskning ut, sedan det publicerat en handledning som uppmanar till att osynliggöra kön. I skriften uppmanas myndigheter och lärosäten att ersätta formuleringar om kvinnor, män, flickor och pojkar i mål, budgetar och andra strategidokument med begreppet ”oavsett kön”, enligt debattartikeln:

”Men alla som har arbetat med jämställdhet vet att det enda sättet att säkerställa att resurser fördelas lika mellan kvinnor, män, flickor och pojkar och leder till ökad jämställdhet är att besluta om just detta och inget annat. Om vi inte talar om kön och har mätbara mål som kan följas upp kan vi till exempel aldrig adressera löneskillnaderna mellan kvinnor och män eller införa satsningar för att komma åt fallande skolresultat bland pojkar”, skriver de åtta debattörerna.

Enligt debattartikeln finns mål, budgetar och strategidokument inte i första hand till för att medborgare ska känna sig inkluderade i texten, utan för att styra verksamheten och samhället mot en önskad utveckling. Könsneutrala formuleringar är inte en effektiv metod för att komma åt diskriminering. Vad som krävs är tydliga målsättningar och riktade insatser.

Bli den första att tycka till!