Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

DO: Myndigheternas jämställdhetsplaner brister

Det finns brister i jämställdhetsplanen på nästan varannan myndighet. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett pressmeddelande.

Nio av tio myndigheter hade aktuella jämställdhetsplaner under förra året. Det visar en sammanställning av den granskning som DO genomförde under 2016. Samtidigt innehöll nära hälften av de upprättade planerna brister i något avseende, konstaterar DO.

Den vanligaste bristen var att det saknades en redovisning och utvärdering av åtgärder i tidigare jämställdhetsplaner. En annan vanlig brist var enligt DO att det saknades en handlingsplan för jämställda löner. I flera fall saknades båda dessa delar.

Sedan 1 januari har diskrimineringslagen ändrats när det gäller kraven på arbetsgivares aktiva åtgärder. Det tidigare kravet på en jämställdhetsplan har ersatts med ett allmänt dokumentationskrav. Syftet med dokumentationen är dock fortfarande att fungera som redovisning av det aktiva arbetet, konstaterar DO.

”Eftersom arbetsgivarnas skyldigheter överlag har utökats, både när det gäller det aktiva arbetet och dokumentationen, kan slutsatserna från granskningen fungera som ett bra planeringsunderlag för kommande tillsynsinsatser och även ingå som underlag för DOs förebyggande och främjande arbete”, skriver DO Agneta Broberg i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!