Annons:
Cecilia Sandström skadades i axeln när hon genomgick grundutbildningen inom Kriminalvården.Bild:Julia Lindemalm
PERSONSKADEAVTALET
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Drabbades ekonomiskt av skadan på jobbet

Statsanställda som råkar ut för arbetsskador har sämre skydd än de som jobbar inom kommu­nal eller privat sektor. Bland annat fordras minst 15 dagars sjukskrivning för att få rätt till ersättning för inkomstförlust efter en olycka. Nu lyfter ST frågan i avtals­förhandlingarna.

– Så här kan vi inte ha det. Nu måste Arbetsgivarverket se till att statligt anställda inte har det sämsta skyddet mot arbetsskador på hela arbetsmarknaden, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Arbetstagare som råkat ut för en olycka eller en sjukdom kopplad till arbe­tet kan förutom eventuell ersättning från Försäkringskassan också få rätt till kompletterande ersättning via kollektivavtalet. För statligt anställda gäller personskadeavtalet, PSA.

För att få ersättning enligt person­skadeavtalet måste en rad kriterier vara uppfyllda. För att en statligt anställd ska få ersättning för inkomst­förlust vid arbetsolycksfall, måste han eller hon ha varit sjuk­skriven i minst femton dagar. För att få ersättning för inkomstförlust fullt ut vid arbets­sjukdom måste den anställde kunna visa att arbetsgivaren vållat sjuk­domen genom vårdslöshet.

Det är något som ST vill ändra på. Men hittills har förbundet inte fått något gehör för förändringar från mot­parten Arbetsgivarverket. I slutet av juni lämnar de förbund inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, som ST förhandlar tillsammans med över sina avtalskrav till Arbetsgivarverket. Kravet på förbättringar av personskadeavtalet blir ett av dem.

– Vi vill att statsanställda ska få ersättning från dag ett och ha samma skydd som anställda i privat, kommunal och landstingskommunal sektor, säger Jenny Ekenstierna, ombudsman på ST.

Bestämmelsen om femton dagars sjukskrivning har drabbat ST-medlemmen Cecilia Sandström. Hon blev skadad på en obligatorisk nödvärns­övning när hon genomgick grund­utbildningen inom Kriminalvården.

– En annan kursdeltagare sparkade mot en skyddskudde som jag höll i. Trots att jag var beredd på sparken hade den en sådan kraft att jag flög baklänges och landade på axeln, berättar hon.

Cecilia Sandström medverkade ändå tills passet var slut, eftersom det inte var så lång tid kvar.

– Det gjorde väldigt ont, men jag ville inte missa något. Nästa dag kunde jag inte röra varken axel eller arm och uppsökte läkare som konstaterade en muskel­skada.

Det här var i februari. Cecilia Sandström blev sjukskriven i två veckor. Men efter drygt en vecka avbröt hon sjukskrivningen eftersom klassen skulle på praktik.

– Den ville jag inte missa.

Då visste hon inte om att det krävdes minst 15 dagars sjukskrivning för att få ersättning. Cecilia Sandström säger att hon fortfarande, efter fyra månader, behandlas hos sjukgymnast för kvarstående besvär efter skadan.

– Det är ändå en principsak, tycker jag, att om man blir skadad under en obligatorisk del av arbetet ska man inte behöva bekosta inkomstbortfallet själv.

Hon konstaterar också att det verkar saknas rutiner för vad arbetsgivaren ska göra om någon skadar sig.

– Instruktörerna var bra på sitt jobb, men det verkar som om de saknade kunskap om arbetsskador. Jag blev bollad fram och tillbaka då det gällde att skriva arbetsskadeanmälan, säger Cecilia Sandström.

ST vill även att skador som upp­kommer för kriminalvårdare och polis­anställda i samband med ingripanden ska omfattas av personskadeavtalet.

– I dag omfattas exempelvis inte skador som uppkommer när personal håller emot eller håller fast, säger Jenny Ekenstierna.

Ett annat av STs krav på förbättringar av personskadeavtalet gäller möjligheten till ersättning vid arbets­sjukdom. I dag måste arbetstagaren själv bevisa att arbetsgivaren vållat arbets­sjukdomen genom vårdslöshet för att få ersättning fullt ut för inkomst­förlust. Det kravet fanns tidigare på alla avtalsområden men är numera borttaget för anställda i kommuner och landsting.

– Som det är nu hamnar medlemmen i ett läge där han eller hon ska försöka bevisa att arbetsgivaren varit vållande. Då ställs anställda mot anställda och det blir lätt en inkvisitorisk stämning, konstaterar Jenny Ekenstierna.

Hon anser att dagens regler inte hör hemma på en arbetsplats.

– Det händer säkert att arbetsgivare erkänner att de har brustit, men ofta blir det ett försvarsbeteende.

Vägen till ersättning för arbetssjukdom från personskadeavtalet är lång. Frågan om vållande avgörs av en särskild nämnd. Enligt ST kan dock försäkringen inte utnyttjas fullt ut i dag. Avtalet ger arbetstagaren rätt till ersättning om arbetssjukdomen kvarstår efter 180 dagar, men nämnden tar bara ställning till arbetssjukdomar som godkänts av Försäkringskassan.

Enligt Jenny Ekenstierna innebär det i praktiken att det måste finnas ett läkar­intyg som intygar att personen inte kommer att kunna gå tillbaka till arbetet det närmaste året.

– Vid exempelvis stressrelaterade sjukdomar är läkarna ofta ovilliga att göra en så lång prognos. Det kan gå många år av rehabilitering innan det går att få ett intyg. Det är en lucka i systemet.

Viktiga skillnader mellan olika personskadeavtal
 1. Ersättning för inkomstförlust vid arbets­oförmåga efter arbetsolycksfall:
  Statlig sektor: Ersättning enbart vid sjukskrivning minst 15 dagar. Misshandel kan ge ersättning från första dagen.
  Kommunal sektor: Ersättning från första dagen.
  Privat sektor: Ersättning från första dagen.
 2. Ersättning för inkomst­förlust, utöver livränta, och för sveda och värk vid arbetssjukdom:
  Statlig sektor: Ersättning endast om arbetssjukdomen vållats i tjänsten genom vårds­löshet av arbets­givare. Även fel eller försummelse i tjänsten hos en annan arbets­tagare hos arbetsgivaren ger rätt till ersättning.
  Kommunal sektor: Ersätter utan vållande­prövning.
  Privat sektor: Som i statlig sektor.
Detta gäller vid arbetsskada
 • Arbetsgivaren är skyldig att göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och vid allvarliga arbetsolyckor även till Arbetsmiljöverket.
 • Anställda måste själva ansöka om sjukpenning, eller vid bestående inkomstförlust om livränta, från Försäkrings­kassan.
 • Ansökan om ersättning från personskadeavtalet görs via AFA Försäkring.
 • Anställda på bolag omfattas av arbetsskadeförsäkringen TFA, som även den administ­reras av AFA försäkring.

Mer info om villkoren i försäkringarna finns på afaforsakring.se.

Bli den första att tycka till!