Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Dyrare driva små myndigheter

De minsta statliga myndigheterna med upp till 30 anställda har högre kostnader per årsarbetskraft än större myndigheter. Det framgår av en promemoria som publicerats av Statskontoret.

Statskontoret har undersökt hur små myndigheters kostnader förhåller sig till större myndigheters kostnader. Resultaten pekar på att små myndigheter i genomsnitt har högre kostnader per årsarbetskraft än större myndigheter. Med små myndigheter avses myndigheter med upp till 30 årsarbetskrafter.

Statskontoret hittar ingen entydig förklaring på sambandet mellan myndigheternas verksamhetskostnader och storlek.

Personalkostnader är den största delen av verksamhetskostnaderna för alla myndigheter. Enligt promemorian är sambandet mellan myndighetens storlek och personalkostnaderna klarlagt. Ju större en myndighet är, desto lägre är personalkostnaderna per årsarbetskraft. Också hyreskostnader och administrationskostnader är högre för de mindre myndigheterna.

Små myndigheter har en högre andel anställda med ledningskompetens jämfört med större myndigheter, konstaterar Statskontoret. Nästan varannan av de små myndigheterna med upp till 30 årsarbetskrafter har tre eller fler chefer med personalansvar. Nästan alla är dessutom lokaliserade till Stockholmsområdet, där både löne- och hyresnivåerna generellt är högre än i andra delar av landet. Myndigheter som inte har några lokaler i Stockholms län har i genomsnitt lägre personal- och lokalkostnader.

Bli den första att tycka till!