Annons:
Offentlighet och sekretess
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

E-postlogg är offentlig enligt ny dom

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutligt avgjort att en myndighets e-postlogg är en allmän handling. Målet gällde ett tips som tidningen Hav & Vatten fått via Havs- och vattenmyndighetens e-postserver.

Tidningen Hav & Vatten ägs av Havs- och vattenmyndigheten, HAV. Sommaren 2016 lämnade en privatperson ett anonymt tips till tidningen via e-post. När det senare kom in en begäran till myndigheten om att få ut tidningens e-postlogg med hänvisning till offentlighetsprincipen lämnade myndigheten ut uppgifterna – trots att tipsarens identitet framgick av loggen.

Tipsaren anmälde händelsen till Justitiekanslern, JK, som avstod från att inleda någon förundersökning. JK ansåg att tidningen inte ska undantas från offentlighetsprincipen, eftersom mejlen fanns på myndighetens server.

I ett annat ärende beslutade HAV att inte lämna ut e-postloggen. Myndigheten hänvisade då till att förteckningen inte var allmän och att uppgifterna dessutom omfattades av tystnadsplikt. Den som hade begärt ut handlingen överklagade till kammarrätten som fastställde HAVs beslut. Kammarrättens beslut överklagades i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

Nu har HFD ändrat kammarrättens beslut. I domen slår rätten fast att HAV ska lämna ut e-postloggen. Enligt HFD är en e-postlogg en allmän handling i sin helhet, även om vissa av de mejl som finns upptagna i loggen inte är det. Enligt domen finns det ingen sekretessregel som kan användas för att hemlighålla e-postloggen i den aktuella situationen.

Även om journalisterna på Hav & Vattens redaktion har tystnadsplikt när det gäller vem som lämnar tips till tidningen så påverkar det inte HAVs skyldighet att lämna ut e-postloggen, enligt domstolen, som i sin bedömning påpekar att det inte finns någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som tar sikte på den nu aktuella situationen.

Bli den första att tycka till!