Annons:
Rättsväsendet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Effektivare rättsprocesser ska utredas

Regeringen vill se en effektivare handläggning av stora brottmål. Därför får den sittande utredningen om processrätt ett utvidgat uppdrag att se över hur hanteringen av stora brottmål kan effektiviseras och moderniseras.

Rättsväsendet ställs inför allt svårare utmaningar vid hanteringen av stora förundersökningar och brottmål, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. Stora brottmål präglas av att det är många misstänkta, brottsoffer och vittnen. Målen omfattar ofta många brott och stora mängder analys- och bevismaterial. Långa handläggningstider leder till sämre bevisläge, längre häktningstider och högre kostnader för rättsväsendet.

”Vi bör vidta åtgärder som kan begränsa de största brottmålens omfattning och samtidigt ge utrymme för effektiva och rättssäkra förundersökningar och förberedelser av brottmål. Det skulle vara till fördel för alla inblandade, inte minst brottsoffren”, kommenterar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, S, i pressmeddelandet.

Utredningen, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, ska bland annat ta ställning till om parterna i ett mål ska ha större inflytande under förundersökningen och förberedelsen av brottmålet. Dessutom ska den pröva om det behövs större möjligheter till skriftliga inslag i domstolens prövning av brottmål, bland annat genom att se över möjligheterna att avgöra mål utan huvudförhandling.

Bli den första att tycka till!