Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Få myndigheter har resurser för beredskapsjobb

Satsningen på moderna beredskapsjobb i staten har hittills gett drygt 500 personer jobb. En majoritet av myndigheterna uppger att de inte har resurser för att handleda beredskapsjobb, enligt en utvärdering från Statskontoret.

Regeringen bör överväga om uppdraget till statens myndigheter när det gäller moderna beredskapsjobb behöver förtydligas. Den slutsatsen drar Satskontorets i en rapport. Regeringens mål är att beredskapsjobben ska sysselsätta 5 000 personer år 2020. För 2017 är ambitionen 500 beredskapsjobb. Satsningen innebär att de statliga myndigheterna ska erbjuda jobb med lägre kvalifikationskrav åt personer som står långt från arbetsmarknaden. Målgrupper för satsningen är långtidsarbetslösa och nyanlända.

Nu konstaterar Statskontoret att Arbetsförmedlingen under perioden 1 januari-31 juli 2017 beslutade om sammanlagt 521 moderna beredskapsjobb i totalt 65 myndigheter. Två tredjedelar av jobben finns hos Arbetsförmedlingen. Därefter finns flest beredskapsjobb hos Skogsstyrelsen och Skatteverket. Myndigheterna uppskattar att antalet beredskapsjobb kan bli närmare 1 000 innan årets slut och ungefär lika stort under 2018.

Det är endast en av tre myndigheter som anser att de har lämpliga arbetsuppgifter för beredskapsjobb, uppger myndigheterna i en enkät. Lika många uppger att ersättningen till myndigheten är för låg och fyra av fem anser att de inte har resurser för att handleda beredskapsarbetande.

Enligt Statskontorets rapport behöver regeringen överväga om personer med låga kvalifikationer får beredskapsjobb i tillräcklig utsträckning och om det finns skäl att förtydliga uppdraget till myndigheterna.

Bli den första att tycka till!