Annons:
ARBETSMARKNAD
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Få varsel mot arbetsgivare med avtal

Bara vart tredje konfliktvarsel mot arbetsgivare läggs mot företag som har kollektivavtal, enligt en kartläggning från Medlingsinstitutet. Fackföreningar som har kollektivavtal varslar sällan om konflikt.

Totalt har Medlingsinstitutet räknat ihop 420 varsel under 2000 – 2017 mot arbetsgivare som har kollektivavtal. Siffran är sannolikt inte heltäckande, tror Medlingsinstitutet, och räknar med ett mörkertal även i uppgiften att cirka 4 800 arbetsdagar gått förlorade i den typen av konflikter.

SAC Syndikalisterna står för 75 procent av varslen mot arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal – normalt med andra fackförbund än Syndikalisterna. Hamnarbetarförbundet, som står utanför LO och som inte har kollektivavtal, ligger också bakom en ansenlig del av varslen, 7 procent. Fackföreningar som normalt tecknar kollektivavtal har varslat om konflikt vid ett fyrtiotal tillfällen sedan 2000.

Det vanligaste skälet till varsel är enligt Medlingsinstitutet missnöje med enskilda medlemmars villkor, framför allt lön. Därnäst kommer arbetsmiljöfrågor och organisatoriska frågor.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska överväga förslag om reglerna om fredsplikt bör utvidgas i vissa fall, till exempel då arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Utredaren Tommy Larsson ska lämna sitt förslag senast 31 maj nästa år.

Bli den första att tycka till!