Annons:
För civilanställda i receptionerna hos Polisen innebär den temporära vapenamnestin hantering av långt större mängder vapen än vanligt. Bild:Mostphotos
POLISEN
Nyhet
AVKarin ThorsellTyck till!

Facket håller koll på vapenamnesti

Polisens tillfälliga vapenamnesti pågår sedan 1 februari. För civilanställda i receptionerna hos Polisen innebär det hantering av långt större mängder vapen än vanligt. Men även om det finns en viss oro tycker ST att det förebyggande arbetet varit bra.

Fram till 30 april går det att lämna in vapen som man inte har tillstånd för, utan att riskera straff. Paul Karlsson, andre vice ordförande för ST inom Polisen berättar att riskbedömningarna har gjorts ute i polisregionerna med lokala ST-representanter.

– I den region där jag är, i syd, har vi gjort en regional riskbedömning och polisområdena har gjort riskanalyser: Är receptionerna rätt utformade? Hur ska man skylta?

All receptionspersonal har också fått en dags utbildning i säker vapenhantering. De medlemmar som Paul Karlsson pratat med upplever att utbildningen gjort dem tryggare.

– De vet vart de ska vända sig, vem de ska fråga om de inte vet hur de ska göra. Det är också tredje gången på drygt tio år som vi har en vapenamnesti så det finns en viss erfarenhet i organisationen.

Paul Karlsson menar att det alltid finns en oro initialt under en vapenamnesti, men att många av ST-medlemmarna inom Polisen är vana vid vapen.

– Det kommer in vapen även när det inte är amnesti. Skillnaden nu är att volymerna ökar och att det är vapen som inte är klassiska svenska jaktvapen.

När Publikt pratar med Paul Karlsson har amnestin pågått i lite mindre än en vecka. Hittills har inga incidenter rapporterats.

– Men risken är att det förr eller senare dyker upp något. Vi har bett våra lokala företrädare att vara uppmärksamma och flagga till oss i styrelsen. De ska också vara uppmärksamma på arbetsmiljön i receptionerna och för dem som hanterar vapnen sen.

Rättsavdelningen, som tar hand om vapnen efter att de lämnats in, hade hög arbetsbelastning redan före amnestin. Därför har extra personal tagits in, säger Paul Karlsson.

– Alla insåg att det behövde göras något. Det var en god samverkan – mellan arbetsgivare, arbetstagare och facket.

När amnestin avslutas kommer ST också att sätta sig med arbetsgivaren och utvärdera vad som gått bra och vad som behöver bli bättre, när det är dags för nya amnestier i framtiden.   

Bli den första att tycka till!