Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarer

Fler statsanställda har utländsk bakgrund

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka, enligt statistik från Arbetsgivarverket. År 2016 hade 26,7 procent av samtliga nyanställda och drygt 18 procent av alla i anställda staten utländsk bakgrund.

Enligt Arbetsgivarverket beror den ökande andelen anställda med utländsk bakgrund på nyrekryteringar. Andelen med utländsk bakgrund är högre bland de nyanställda än i staten som helhet. Andelen anställda i staten med utländsk bakgrund är också högre än andelen bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden.

Andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan olika delar av statsförvaltningen. Högst andel finns enligt Arbetsgivarverket inom utbildningsområdet, där 30 procent av de anställda har utländsk bakgrund. Av de nyanställda inom utbildningssektorn under förra året hade 43 procent utländsk bakgrund.

Att ha utländsk bakgrund kan enligt Arbetsgivarverket innebära specifik kompetens som är extra viktig i kontakter med allmänheten, exempelvis språkkunskaper. I staten ökade antalet anställda och nyanställda som en följd av det stora antalet nyanlända inom sektorerna socialt skydd och hälso- och sjukvård. 2016 hade närmare 30 procent av alla nyanställda inom området utländsk bakgrund.

När andelen statsanställda med utländsk bakgrund blir större, blir det intressant att ta reda på om andelen bland de fackligt förtroendevalda också blir större. Om det inte är så, måste ST ställa sig frågan: Varför blir det inte så?