Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

Fler tjänster bort från Migrationsverket

Nära 2 375 jobb kan försvinna från Migrationsverket de närmaste åren, enligt en ny prognos. "Det är klart att det är stor oro därute bland medlemmarna”, säger STs avdelningsordförande Sanna Norblad.

Nyligen varslade Migrationsverket 300 anställda i region mitt om uppsägning. Men det är bara början. I en ny prognos slår myndigheten fast att omkring 2 375 tjänster kan försvinna fram till början av 2019. Totalt har Migrationsverket omkring 8 400 anställda.

̶  Inom mottagningen förstår vi ju varför det behövs sägas upp folk även om jag inte ser att vi har arbetsbrist i övrigt, säger Sanna Norblad, STs avdelningsordförande inom Migrationsverket.

I myndighetens senaste prognos från oktober 2016 var slutsatsen att 1 800 befattningar skulle behöva försvinna till 2019. Nu skrivs den prognosen alltså upp. Men verkets tillförordnade HR-chef Kristina Hwargård vill inte spekulera i hur många som i slutändan verkligen får lämna sina tjänster.

– Vi försöker jobba med tidig omställning och hitta vägar till andra arbeten. Men det är klart att några kommer att få sluta hos oss ofrivilligt. Annars går det inte ihop, säger Kristina Hwargård.

Hon betonar att prognosen bygger på verkets budgetram översatt till antal arbetstillfällen. Siffrorna rymmer också sådant som visstidsanställningar och pensionsavgångar.

– Hur vi jobbar med produktionen, som att fatta beslut inom asylprövning och tillståndsprövning kan påverka hur många som berörs över tid. Vi kan inte heller bortse från vad som händer i omvärlden, säger Kristina Hwargård.

Vilka av de anställda behöver vara mest inställda på att förlora jobbet?

– Vi tittar ju på vilken kärnkompetens vi behöver ha framöver. Och då handlar det om juridisk kompetens och utredningskompetens.

Så de som inte jobbar med det kan känna sig mer oroliga?

– Det är inte så enkelt. Många medarbetare har sådana kunskaper även om de befinner sig i någon annan del av vår verksamhet. Vi har och har alltid haft en intern rörlighet.

Vad kan du säga till de som oroar sig?

­– Vi ska försöka ta hand om och göra den här processen så professionell som möjligt. Det är inte troligt att alla får stanna eftersom vi har minskade ekonomiska ramar den närmaste tiden. Men vi ska göra den här processen så bra vi kan så att de som får lämna kanske vill komma tillbaka till oss när verkligheten är en annan.

Bli den första att tycka till!