Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Förarupphandlingar måste göras om

Arbetsförmedlingen tvingas göra om sina upphandlingar av utbildningar till busschaufför och lastbilschaufför. Kammarrätten i Stockholm har gett myndigheten bakläxa och upphandlingarna måste göras om.

Två upphandlingar som Arbetsförmedlingen genomfört har överklagats av anbudsgivare som förlorat dem. I väntan på ett avgörande har yrkesutbildningarna av bussförare och lastbilsförare stått stilla. Nu när kammarrätten slagit fast att upphandlingen lämnade utrymme för godtyckliga bedömningar måste Arbetsförmedlingen börja om från början.

Det är den del av upphandlingen där leverantörernas upplägg av utbildningarna skulle betygsättas som har öppnat för en allt för godtycklig bedömning, vilken inte kunnat förutses av anbudsgivarna, slår kammarrätten fast. Samma beslut kom förvaltningsrätten fram till redan i september i fjol, men Arbetsförmedlingen överklagade den domen till kammarrätten.

”Förfrågningsunderlaget ger ingen ledning rörande vad som utgör en faktisk miniminivå för vad som minst kan förväntas för att målsättningen med utbildningen ska uppnås och vad som därutöver alltså utgör ett mervärde. Det ges inte heller någon ledning för vad som tillmäts betydelse för att anbudsgivarna ska få ett visst betyg”, skriver kammarrätten i ett pressmeddelande.

Domstolen konstaterar att betygsättningen öppnar för en allt för godtycklig bedömning, vilket gör att upphandlingen strider mot principerna om likabehandling och transparens. Därför räcker det inte med en rättelse, utan hela upphandlingen måste göras om.

Bli den första att tycka till!