Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVEva SpiraTyck till!

Förhandling om löner går till lönenämnd

ST på Migrationsverket har inte kunnat enas med arbetsgivaren om de nya lönerna och förhandlingarna har nu förts till en lönenämnd. Det är en lösning som bara blir aktuell om parterna står väldigt långt ifrån varandra, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
Åsa Erba-Stenhammar.Bild:Martina Holmberg

– Arbetsgivaren har inte skött löneprocessen så som det är tänkt i avtalet, säger STs ordförande på Migrationsverket, Sanna Norblad.

Hon anser att STs medlemmar har för låga löner jämfört med andra myndighetsanställda, och att arbetsgivaren inte har presenterat vilket ekonomiskt utrymme det finns för löner under den treåriga avtalsperioden.

– Migrationsverket har stor personalflykt och höga sjuktal. Vi måste kunna behålla personalen och vill få ut så mycket som möjligt av löneökningarna under det första året av avtalsperioden.

Migrationsverkets förhandlingschef Fernando Alvarez anser att problemet i grunden handlar om att parterna gör olika tolkningar av det centrala avtalet.

– ST insisterar på att ha siffror i avtalet. Vi vill ha sifferlösa avtal och använder oss av det med gott resultat.

Fernando Alvarez menar att de siffror som anges i det centrala avtalet enbart är det utrymme som ska användas vid oenighet.

– Vi behöver inte komma överens om något utrymme lokalt. Vi ska komma överens om de nya lönerna för medarbetarna och inget annat. Det kommer att resultera i en siffra så småningom.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar förklarar att det är ovanligt att lokala förhandlingar går till lönenämnd. Dessförinnan ska det ha skett en central konsultation, vilket innebär att Arbetsgivarverket och ST centralt kopplas in för att försöka lösa upp situationen och få tillbaka parterna till förhandlingsbordet.

Först om det misslyckas går förhandlingarna till en lönenämnd. Om man inte kommer överens där heller, utgår löner utifrån oenighetsutrymmet i det centrala avtalet, i år 2,2 procent från 1 oktober 2017.

– För att vårt centrala avtal ska fungera optimalt krävs respektfulla relationer mellan parterna, eftersom mycket i avtalet förutsätter en samsyn. Det är bara när parterna står väldigt långt ifrån varandra som det blir aktuellt med lönenämnd, säger Åsa Erba Stenhammar.

Arbetsgivarverkets före detta generaldirektör Göran Ekström har utsetts till ordförande för lönenämnden.

Lönenämnd sista utvägen

Om de lokala parterna inte kan komma överens tillsätts en lokal lönenämnd. Den leds av en opartisk ordförande som facket och arbetsgivaren utser tillsammans.

Bli den första att tycka till!