Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Försäkringskassan ger unga bristande stöd

Försäkringskassan arbetar inte tillräckligt aktivt med de unga som beviljas aktivitetsersättning. Den slutsatsen drar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.

På regeringens uppdrag har ISF granskat vad som händer med personer vars rätt till aktivitetsersättning upphör på grund av att de fyller 30 år. Granskningen visar att nästan två av tre går vidare till sjukersättning. Underlagen för besluten om sjukersättning håller enligt ISF god kvalitet.

Men tiden med aktivitetsersättning är för passiv och de unga med aktivitetsersättning erbjuds inte ändamålsenliga aktiviteter i tillräcklig utsträckning. ISF rekommenderar därför att regeringen ser över regelverket. De aktiviteter som väl genomförs följs ofta inte upp av Försäkringskassan, konstaterar ISF i rapporten.

”Den ungas arbetsförmåga hade möjligen kunnat förbättras om rätt aktiviteter och insatser hade satts in under tiden med aktivitets­ersättning. Regeringen bör överväga om det ska vara möjligt att ställa krav på deltagande i aktiviteter som kan förväntas leda till ökad arbetsförmåga”, skriver projektledaren Malin Olsson i ett pressmeddelande.

En förklaring till att få aktiviteter har genomförts kan vara att utbudet av ändamålsenliga aktiviteter är alltför litet. ISF anser att samhället borde kunna erbjuda fler arbetsplatsnära insatser till unga med aktivitetsersättning. Det borde också finnas aktiviteter som är bättre anpassade till den enskilda personens unika förutsättningar. 

Bli den första att tycka till!