Annons:
Högskolan
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Förslag om lärosätens rekrytering dras tillbaka

Efter att allt för många remissinstanser varit kritiska drar regeringen tillbaka ett lagförslag som skulle minska snedrekryteringen till landets lärosäten, rapporterar Sveriges Radio.

Publikt har tidigare skrivit om lagförslaget som gick ut på att högskolan mer aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Formuleringen ”främja ett brett deltagande” syftade inte bara till rekryteringsåtgärder utan även till ett bra mottagande och stöd under hela utbildningen - och till att genom ökad geografisk tillgänglighet ge fler möjlighet att studera.

Men efter kritik från högskolor och universitet drar regeringen nu tillbaka lagförslaget.

”Vi har fått remissvar från våra högskolor och universitet och det är många som tycker att det är ett otydligt förslag som inte tillräckligt tydligt pekar på det som är viktigast för mig och regeringen, att det är genom en högre kvalitet i utbildningen som vi ska klara både breddad rekrytering och breddat deltagande”, säger Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning till Sveriges Radio.

Mest kritiska var remissinstanserna till att regeringen inte skjuter till några pengar till satsningen och att man inte avvaktat det nya ersättningssystemet för högskolor och universitet.

Helen Hellmark Knutsson säger till Sveriges Radio att hon håller med om att det blev fel ordning:

Vi behöver först se över resurstilldelningssystemet och därefter kan vi förstärka arbetet med det breddade deltagandet”.

Bli den första att tycka till!