Annons:
Posten
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Fortsatta kvalitetsbrister i brevutdelning

Klagomålen på bristande tillförlitlighet i postutdelningen ligger fortfarande på höga nivåer, men operatörerna Postnord och Citymail arbetar för att höja kvaliteten, enligt en rapport från PTS.

Post- och telestyrelsen, PTS, har låtit ett oberoende konsultföretag göra en studie av omfattningen av problemen med kvalitetsbrister i utbärningen av post. Under fjolåret noterade myndigheten ett kraftigt ökat antal klagomål på brev som delats ut sent, delats ut till fel mottagare eller inte kommit fram alls.

Enligt PTS har operatörerna nu satt in flera åtgärder för att komma tillrätta med kvalitetsproblemen. Men myndigheten konstaterar att det finns flera utmaningar kvar, både på kort och lite längre sikt.

Enligt studien har både Postnord och Bring Citymail ökat sitt fokus på uppföljning, bemanning och återkoppling till kunder. Det har lett till ökad kvalitet i postoperatörernas utdelning. Samtidigt konstateras i studien att åtgärderna inte har nått full effekt när det gäller minskningen av kvalitetsproblemen. Fortfarande ligger antalet klagomål över tidigare nivåer.

”Av studien framgår att det fortfarande återstår en hel del arbete för postoperatörerna. Det rör sig bland annat om att stärka tillförlitligheten i verksamheten och i förlängningen att återupprätta förtroendet hos kunderna”, skriver Sten Selander, chef för PTS postavdelning, i ett pressmeddelande.

Konsultstudien visar också att Postnord och Bring Citymail står inför ännu fler utmaningar. Risken för fortsatta störningar i kvalitet och tillförlitlighet ökas av det förändringstryck som finns på postmarknaden, med hård digital konkurrens.

”Postmarknaden står inför stora förändringar de kommande åren. Det pågår en övergång från traditionella posttjänster till digitala lösningar. Vi måste se till så att denna övergång sker på ett hållbart sätt med hög kvalitet och tillförlitlighet”, skriver Sten Selander.

Bli den första att tycka till!