Annons:
Kriminalvården
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Häkte kritiseras för behandling av 15-åring

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att en 15-åring suttit isolerad i häktet i Malmö utan att personalen gjort tillräckligt för att ge den unge intagne tillräcklig mänsklig kontakt.

JO framhåller i sitt beslut att frihetsberövade personer under 18 år är en särskilt skyddsvärd grupp. Kriminalvården har i ett sådant fall ett mycket stort ansvar för att motverka den unges isolering. Enligt JO är det inte godtagbart att okritiskt låta en underårig intagen själv välja att inte delta i isoleringsbrytande aktiviteter. Därför är det ytterst viktigt att insatserna dokumenteras och följs upp:

”Det är betydligt större risker förknippade med att rikta tvångsåtgärder mot ett barn än mot en vuxen, och det finns en stor risk att barn kan orsakas långvariga problem till följd av ett frihetsberövande”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i sitt beslut.

JO konstaterar att dokumentationen visar att den intagne har fått tillgång till mellanmänsklig kontakt under betydligt mindre än de två timmar per dag, som är den minimitid Kriminalvården har angett som målsättning när det gäller unga i häkte. Avsaknaden av dokumentation försvårar såväl Kriminalvårdens egen uppföljning av uppställda mål som extern kontroll av verksamheten. I beslutet betonar JO också vikten av att personalen engagerar sig och uppmuntrar unga intagna att delta i aktiviteter.

JO kritiserar också häktet för brister i hanteringen av den intagnes skolgång och för sin långsamma hantering av innehav av glasögon och fotografier. Dessutom kritiserar JO häktet för att personalen krävt att 15-åringen skulle slipa ett bord som han skadat för att få flytta tillbaka från säkerhetsavdelningen till sin ordinarie avdelning:

”Att uppställa ett sådant villkor är enligt min mening inte acceptabelt, oberoende av om det i just detta fall saknats förutsättningar för att ta ut ersättning för skadegörelsen. Jag är starkt kritisk till häktets agerande i den frågan”, skriver chefs-JO.

Bli den första att tycka till!