Annons:
Arbetsskador
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Han vann målet mot Försäkringskassan

Han slapp betala tillbaka 153 102 kronor. ST-medlemmen Mikael Engström fick hjälp av facket och gick till domstol när Försäkringskassan krävde tillbaka utbetald arbetsskadeersättning. – Det kändes overkligt när återkravet kom, det var totalt oväntat. Och man är ganska liten i dialogen med Försäkringskassan.
Mikael Engström skulle betala tillbaka över 150 000 kronor som han fått i arbetsskadeersättning, hävdade Försäkringskassan. Men nu har han efter lång kamp fått rätt i kammarrätten. »Man är väl envis«, säger Mikael Engström.Bild:Casper Hedberg

Mikael Engström arbetar i dag som bemanningsplanerare på Trafikverket. Men när olyckan inträffade 18 mars 1987 var han en 24-årig godsvagns­växlare på SJ. Han hamnade under ett växlingslok, och högra underbenet klipptes av.

Året därpå godkändes Mikael Engströms arbetsskada och han beviljades arbetsskadeersättning, livränta. Men livränta är, namnet till trots, inget man är garanterad livet ut. Ersättningen ges bara om man på grund av skadan får en sämre inkomstutveckling än man annars skulle ha haft i yrket.

År 2011 kom Försäkringskassan fram till att Mikael Engström haft en så god löneutveckling att han inte borde ha fått den ersättning som betalats ut de senaste åtta åren. Han hade inte heller fullgjort sin skyldighet att anmäla ändrad inkomst, enligt Försäkringskassan.

Han överklagade beslutet, men den första instansen, förvaltningsrätten, gick på Försäkringskassans linje. Mikael Engström drev dock sitt ärende vidare, med bistånd från ST och LO-TCO Rättsskydd.

– Man är väl envis. Och jag kände att jag är ingen fuskare, jag har gjort det som ålagts mig.

Nästa rättsliga instans, Kammarrätten i Stockholm, ger nu honom rätt. Det kan inte krävas att man efter att ha bytt jobb flera gånger ska hålla reda på inkomstutvecklingen i sitt tidigare arbete, anser domstolen. Dessutom hade Mikael Engström vid två tillfällen uppgett sin inkomst till Försäkringskassan utan att myndigheten reagerat.

– Det är otroligt skönt att man som vanlig statligt anställd kan vinna en sådan här process, säger Mikael Engström. Jag hoppas att den här domen kan uppmuntra andra att inte ge upp.

Hans juridiska ombud, Anne Rajmic på LO-TCO Rättsskydd, tycker att domen sätter gränser för vilka krav som kan ställas på den försäkrade.

– Det kammarrätten säger är att man inte kan kräva att den försäkrade ska hålla sig underrättad om inkomst­utvecklingen i ett yrke man lämnat, om inkomstutvecklingen skett successivt. 

Bli den första att tycka till!