Annons:
SiS
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Hård kritik mot statlig tvångsvård

Statens institutionsstyrelse, SiS, får omfattande kritik i en granskning från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Barn och unga har systematiskt kränkts på vårdhemmen, men SiS fångar inte upp bristerna, enligt IVO.

Inspektionen för vård och omsorg har gjort en bred granskning av hur SiS följer upp och kontrollerar verksamheten på sina institutioner för unga och för vuxna missbrukare. Flera gånger har media slagit larm om missförhållanden som IVO sedan undersökt. Senast gällde det ungdomshemmet Lövsta, där ungdomar i strid med lagen stängts in på sina rum på obestämd tid och utan formellt beslut. SiS stängde därefter flera avdelningar på hemmet.

IVO konstaterar att den egenkontroll som SiS tillämpar inte har kunnat förebygga eller ens upptäcka dessa avslöjade exempel på kränkningar av klienternas rättssäkerhet. Egenkontrollen uppfyller inte Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, anser inspektionen. Detta trots att den verksamhet som SiS bedriver vid ungdomshemmen är särskilt riskfylld med hänsyn till att det är fråga om tvångsvård, att personalen får använda tvångsåtgärder och att många klienter har en psykiatrisk problematik.

IVO pekar särskilt på att få institutioner följer upp personalens bemötande mot dem som tvångsplacerats på hemmen. Det borde vara en självklarhet på alla institutioner, enligt inspektionen. ”IVO bedömer också att den bemötandekultur som funnits på Lövsta i olika grad även förekommer på andra SiS-institutioner”, sägs det i beslutet.

Kent Ehliasson, generaldirektör på SiS, kommenterar granskningen i ett pressmeddelande. Myndigheten tar till sig av kritiken, framhåller han och skriver att man nu arbetar med ett batteri av åtgärder.

Bli den första att tycka till!