Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Högskolor dåliga på hållbar utveckling

Bara vart fjärde lärosäte når upp till de kriterier som ställts upp för hållbar utveckling. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning.

UKÄ har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling. Utvärderingen är den första av de nya tematiska utvärderingar som är en del av högskolans nya kvalitetssäkringssystem. Resultatet visar att endast en fjärdedel av lärosätena når upp till de kriterier som satts upp för hållbar utveckling.

Fokus i granskningen har legat på högskolornas och universitetens egna processer, exempelvis om de har en organisation för arbetet med hållbar utveckling, om de sätter upp mål och om de har system för att följa upp dessa. Själva arbetet har gjorts av en bedömargrupp som tittat på de självvärderingar som lärosätena har gjort, enligt ett nyhetsbrev från myndigheten.

Att så många lärosäten inte når upp till de kriterier som satts upp beror enligt utvärderingen på att många inte har arbetat med att sätta upp mål och följa upp dem. Hälften av lärosätena saknar mål för hållbar utveckling.

”Förhoppningsvis blir ett av resultaten av utvärderingen att fler lärosäten börjar arbeta mer organiserat och systematiskt med hållbar utveckling i utbildningarna. Det finns många viktiga lärdomar att dra som ledningarnas betydelse för att driva arbetet och betydelse av styrning, att avsätta resurser för att kunna organisera arbetet och sätta upp mål”, kommenterar projektledaren Henrik Holmquist i nyhetsbrevet.

Bli den första att tycka till!