Annons:
Sjukpenning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Inga avslag på sjukpenning i efterhand

Den som har haft sjukpenning ska få fortsatt ersättning medan Försäkringskassan utreder om sjukpenning ska betalas ut på nytt, föreslår regeringen. Det ska inte heller gå att bli av med sin sjukpenning retroaktivt.

Sedan i höstas har Försäkringskassan ändrat sin handläggning till följd av två kammarrättsdomar. Förändringen innebär att Försäkringskassan inte betalar ut någon sjukpenning förrän den sjukskrivnes ärende utretts klart och personen fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Det innebär också att personer kan bli av med sin sjukpenning retroaktivt.

Nu har regeringen snabbutrett en lagändring för att möjliggöra att tillämpningen återgår till det som gällt tidigare.

”Sjukförsäkringen ska vara trygg. Om du är sjukskriven ska du inte behöva oroa dig för att få din sjukpenning indragen i efterhand. Det förslag vi tagit fram innebär att människor får tid att komplettera Försäkringskassans utredning utan att behöva känna oro för sin ekonomi”, skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, i ett pressmeddelande.

Förslaget går nu ut på remiss. Regeringen tänker lägga fram ett förslag till riksdagen under året. Den nya lagen kommer att föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Bli den första att tycka till!