Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Kontroller på arbetsmarknaden ska skärpas

Åtta myndigheter får regeringens uppdrag att utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Riksdagen har ställt sig bakom ett förslag i budgeten för 2018 och beslutat om särskilda medel för att stärka arbetet för ordning och reda på arbetsmarknaden. Det krävs åtgärder på flera politikområden för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Den som jobbar för företag som inte följer reglerna riskerar osäkra arbetsvillkor, lägre löner och allvarliga kränkningar. Företag som följer reglerna riskerar i sin tur att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Även samhället och statsfinanserna drabbas genom minskade intäkter via skatter och sociala avgifter, skriver regeringen.

De åtta myndigheter som nu får i uppdrag att bekämpa oegentligheter på arbetsmarknaden är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. I uppdraget ingår att under 2018-2020 utveckla sina metoder för myndighetsgemensam kontroll. De ska bland annat kartlägga och analysera hur myndigheterna kan göra gemensamma kontroller på både nationell och regional nivå. De ska också ta fram stöd till myndigheterna gällande informationsutbyte, inom ramen för gällande sekretesslagstiftning. De utvecklade metoderna ska sedan integreras i myndigheternas verksamhet så att myndighetssamverkan fungerar väl efter år 2020.

Arbetsmiljöverket får uppdraget att samordna metodutvecklingen. Myndigheten ska också samråda med arbetsmarknadens parter för att ta tillvara deras kunskap och erfarenheter. Arbetsmiljöverket ska i samband med sina årsredovisningar för de kommande åren redovisa till regeringen hur det går.

Bli den första att tycka till!