Annons:
Mucf
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Kritik mot myndighets bidragshantering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, brister i sin kontroll av bidrag till ideella organisationer. Det anser Statskontoret efter en myndighetsanalys.

MUCF delar årligen ut cirka 350 miljoner kronor i statsbidrag till ungefär 400 organisationer. Enligt Statskontoret är det endast en liten del av de utbetalade bidragen som har utnyttjats felaktigt. Men enligt Statskontorets bedömning är felaktigheterna tillräckligt stora för att rubba allmänhetens förtroende för MUCFs bidragshantering. 

Bidragskontrollen vid MUCF är i hög grad automatiserad och handläggarna har begränsade möjligheter att manuellt göra kvalificerade bedömningar och kontroller, konstaterar Statskontoret. Därför föreslås i rapporten att regeringen omfördelar myndighetens anslag så att mer resurser kan läggas på bidragshanteringen. 

Enligt Statskontoret måste MUCFs förmåga att fatta svåra bidragsbeslut bli bättre. Det gäller i synnerhet när myndigheten ska bedöma om en organisation är demokratiskt uppbyggd och respekterar demokratiska värderingar. Statskontoret föreslår att ett särskilt råd eller nämnd inrättas, som kan bistå MUCF i sådana ärenden. 

”Det är viktigt att regeringen stärker förutsättningarna för MUCF:s bidragskontroll och att skattepengar inte betalas ut till organisationer som bryter mot förordningarna som reglerar bidragen”, skriver Statskontorets tillförordnade generaldirektör Tony Malmborg i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!