Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Låg utbildning ger långtidsarbetslöshet

Andelen långtidsarbetslösa ökar på arbetsmarknaden samtidigt som sysselsättningen ökar. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en ny rapport. Av de arbetslösa saknar 120 000 personer gymnasieexamen.

Allt fler är sysselsatta och arbetslösheten sjunker, men gruppen långtidsarbetslösa minskar inte. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport om arbetslösheten i olika grupper. Andelen långtidsarbetslösa bland dem som är inskrivna som arbetssökande har på tio år ökat från 24 till 40 procent. Många personer med kort utbildning utestängs från arbetsmarknaden därför att de inte kan matchas mot lediga jobb.

”Huvudförklaringen bakom denna utveckling är att inskrivna arbetslösa med en utsatt ställning på arbetsmarknaden har ökat. För tio år sedan utgjorde de hälften av alla arbetslösa. År 2018 räknar vi med att siffran har stigit till 75 procent”, skriver Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén i ett pressmeddelande.

Antalet arbetslösa som saknar gymnasieutbildning, varav ganska många inte ens kommit igenom grundskolan, har ökat mycket kraftigt till 120 000 personer. Det är 40 000 fler än år 2006.

”Traditionell arbetsmarknadspolitik, som till exempel förmedlarstöd, arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik hjälper många, men inte alla. Utmaningen är att huvuddelen av alla lediga jobb kräver längre utbildning. För många arbetslösa handlar det således om att sätta sig på skolbänken. Detta innebär att vi måste bli bättre på att motivera personer till att studera”, skriver Annika Sundén.

Oavsett utbildningsnivå visar rapporten att arbetslösheten är tydligt högre för utrikes födda. Arbetslösheten är särskilt hög bland personer som är födda utanför Europa och saknar en gymnasieutbildning. Det faktum att många av dessa helt eller delvis saknar grundskolekompetens ger dem en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Bli den första att tycka till!