Annons:
Socialförsäkring
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarer

Långa sjukskrivningar ökar kraftigt

De långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013, konstaterar Försäkringskassan i en ny analys. Ju längre tid någon är borta från arbetsmarknaden, dess mindre blir sannolikheten för att personen kommer tillbaka i arbete.

En ny analys från Försäkringskassan visar att fler individer befinner sig i långa sjukskrivningar än vad som framgår av statistiken. I december 2016 var cirka 31 000 personer i långa sjukfall (mer än två och ett halvt år).

”De långa sjukfallen är en fråga för hela samhället och inte enbart Försäkringskassan. Det handlar bland annat om hur regelverk för sjukersättning utformas, vilket stöd den enskilde får av hälso- och sjukvården och på vilket sätt deras förmåga skulle kunna tas om hand på arbetsmarknaden”, skriver Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen , i ett pressmeddelande.

En slutsats i analysen är att ökningen av långa sjukskrivningar började redan 2013, och inte under 2016 då den bortre tidsgränsen togs bort. Fler personer kommer enligt Försäkringskassan att ha sjukskrivningar på fem år eller längre.

Studier från Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att rehabiliteringskedjan gör att fler sjukskrivningar avslutas med återgång i arbete under det första sjukskrivningsåret, konstateras i analysen. Det har haft en dämpande effekt på den genomsnittliga sjukfallslängden.

Det är en naturlig utveckling som beror på att individer får inkomster som är betydligt när de är sjukskrivna än om de skulle vara arbetslösa. Detta grundläggande systemfel skapades av Alliansen och som ingen orkar arbeta med aktivt.