Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Myndigheter får beröm för internkontroll

Ekonomistyrningsverket, ESV, tycker att myndigheternas interna styrning och kontroll fungerar bra. Enligt en rapport till regeringen tillämpar myndigheterna bestämmelserna i mycket hög utsträckning.

ESV har lämnat sin årliga redovisning om den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. ESV anser att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning.

Ledningarna för de statliga myndigheterna besvarade under förra året en enkät om nyttan med internrevision. 84 procent av myndigheterna kom in med ett svar. Av de svarande ansåg 85 procent att de ser stor nytta med och är mycket positiva till internrevisionens arbete. Enligt myndighetsledningarna bidrar internrevisionen till förbättringar både av styr- och ledningsprocesser och av den interna styrningen och kontrollen på myndigheterna.

Myndighetsledningarnas egna bedömningar av intern styrning och kontroll i respektive årsredovisning är att den är betryggande. Det är enligt ESV få myndigheter som redovisar brister. De vanligaste bristerna handlar om riskhantering. Exempel på brister är att all verksamhet inte omfattas av riskanalys och att åtgärder inte har genomförts som beslutat.

Bli den första att tycka till!