Annons:
Integration
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny myndighet ska arbeta mot segregation

Den särskilde utredaren Jonas Nygren har fått regeringens uppdrag att inrätta en ny myndighet, Delegationen mot segregation. Delegationen ska leda ett reformprogram under åren 2017-2025.

Regeringen har beslutat att ge den särskilde utredaren Jonas Nygren i uppdrag att förbereda och bilda en ny myndighet – Delegationen mot segregation. Enligt ett pressmeddelande ska delegationen bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta strukturella segregationsmekanismer.

”Att motverka segregationen är en av våra viktigaste frågor i dag och inför framtiden. Erfarenheter av liknande satsningar tidigare pekar på att långsiktighet i arbetet är avgörande och tanken är att Delegationen ska vara en garant för och ett stöd i ett långsiktigt utvecklingsarbete”, skriver samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, S, i pressmeddelandet.

Inrättandet av Delegationen mot segregation är ett led i regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation som sträcker sig över perioden 2017–2025 och fokuserar på insatser på fem områden:

  • bekämpa brottsligheten
  • minska långtidsarbetslösheten
  • lyfta skolorna och elevernas resultat
  • stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • stärka demokratin och stödja det civila samhället.
Om Delegationen mot segregation

Delegationen ska i samverkan med kommuner, landsting, regioner, myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer i det civila samhället verka för genomförandet av reformprogrammet genom ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Delegationen ska bland annat initiera och finansiera utvecklingsarbete, nätverk och erfarenhetsutbyten mellan kommuner. För ändamålet finns avsatt 50 miljoner kronor 2017. För kommande år är anslaget beräknat till 75 miljoner kronor för 2018 och 100 miljoner kronor per år från 2019 till 2025.

Källa: Statsrådsberedningen

Bli den första att tycka till!