Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny vägledning för lyckad förändring

Ekonomistyrningsverket, ESV, har tagit fram en särskild vägledning för förändringsarbete på statliga myndigheter. Vägledningen ska hjälpa myndigheterna att få bättre förutsättningar för att lyckas med förändringar.

ESVs nya skrift Att leda förändring i offentlig verksamhet är enligt myndigheten den första svenska publikationen som behandlar förändring med fokus på offentlig sektor. I vägledningen beskriver ESV en process i tre steg för hur man kan få bättre förutsättningar för att lyckas genomföra förändringar.

Enligt ESV är förmågan att hantera förändringar en förutsättning för att skapa en effektivare statsförvaltning. Den nya vägledningen beskriver en process som ger offentliga organisationer verktyg för att genomföra förändringar på ett mer strukturerat sätt. Processen består av tre steg: att förbereda, genomföra och förstärka förändringsarbetet. Skriften har tagits fram i samarbete med Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och bygger på en öppen standard för förändringsledning.

Bli den första att tycka till!