Annons:
LÖNER
Nyhet
AVAnn Dahlin1 kommentarer

Nya riksrevisorer höjde sina löner rejält

De tre myndighetschefer som utsetts till nya riksrevisorer har alla höjt sin lön kraftigt. Bäst blev utfallet för Ingvar Mattson, som nu har 47 procent högre lön än när han var chef för Statskontoret.
Ingvar MattsonBild:Riksrevisionen

Riksrevisionen ska ha en oberoende ställning i förhållande till rege­ringen och lyder därför under riks­dagen. Chefslönerna sätts av en särskild nämnd som riksdagen utsett. Sedan de tre riksrevisorerna alla lämnat sina poster efter förra sommarens avslöjanden har deras efterträdare rekryterats från toppositioner i myndighetsvärlden.

Gemensamt för dem är också att de fick ett stort lönelyft vid jobbytet. Riksrevisor Stefan Lundgren, som har det administrativa ansvaret för myndigheten, har en månadslön på 146 500 kronor, vilket är 20 procent mer än vad han hade som general­direktör för Statistiska central­byrån. Kollegan Helena Lindberg, tidigare generaldirektör för Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap, fick ett 23-procentigt lönelyft och har nu 136 500 kronor.

Den verkliga löne­raketen är dock Ingvar Mattson. Han var tidigare general­direktör för Statskontoret och hade då 92 600 kronor i månadslön. Som riksrevisor har han samma lönenivå som Helena Lindberg, 136 500 kronor. Det innebär en löne­ökning med 47 procent.

Ingvar Mattson säger att det inte fanns något formellt beslut om lönen när han tackade ja till uppdraget, men att han visste vilken nivå hans före­trädare låg på. Och lönen hade betydelse för beslutet, säger han, även om andra faktorer också spelade in:

– Jag tänker väl som de flesta, det är en kombination. Men jag är glad över min höga lön, det ska jag inte sticka under stol med. Och hade den varit lägre än min lön på Statskontoret skulle jag nog ha tvekat.

Men i praktiken har lönelyftet inte betytt så mycket.

– Vardagen rullar på som vanligt. Jag borde kanske unna mig något.

Det blir bara mer och mer pinsamt med överbetalning till statliga tjänstemän. Staten är idag den nya löneledaren vilket kan gå bra så länge som det är högkonjunktur, men när lågkonjunkturen kommer så bäddar vi för en riktig djupkris.
Löner och arvoden till de högst betalda statliga tjänstemännen har i princip tredubblats sedan 2006, och detta är en osund utveckling när det rör sig om offentligt finansierade jobb i helt budgetstyrda organisationer. När en generaldirektör har mer betalt än Europas bästa politiker så måste var och en förstå det absurda i situationen. Idag har en minister i princip 4-5 gånger lönen av en normal anställd person och 5-6 gånger mer än en småföretagare!