Annons:
Socialförsäkringen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Nya sjukfall minskar i de flesta branscher

Antalet nya sjukfall minskar i 14 av 18 branscher, enligt Försäkringskassans statistik. Bara inom handel och annan service samt gruv- och byggbranscherna fortsätter uppgången.

Antalet personer som påbörjar ett nytt sjukfall minskar, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.  Däremot ökar antalet dagar med sjukpenning per individ fortfarande bland offentligt anställda, men är oförändrat för privatanställda.

Högst sjukfrånvaro återfanns under 2016 bland kvinnor i vård, skola, omsorg och sociala tjänster. Där förekom 147 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Bland män har transportbranschen högst sjukfrånvaro med 94 sjukfall per 1 000 sysselsatta.

”Längden på sjukskrivningarna ökar trots minskat antal startade sjukfall. Det ställer höga krav på hälso- och sjukvården att tillhandahålla rätt behandling och för arbetsgivarna att anpassa arbetsplatserna, i syfte att förkorta sjukskrivningar och underlätta återgången i arbete”, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkring.

Psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukfall. Branscher med störst antal nya sjukfall med psykiatriska diagnoser är inom vård, skola, omsorg och socialtjänst för både män och kvinnor, samt inom veterinärverksamhet. Kvinnor har nästan tre gånger så många nya sjukfall med psykiatrisk diagnos jämfört med män.

Bli den första att tycka till!