Annons:
Polisen
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Nytt löneavtal för civilanställda

Det nya löneavtalet för medlemmar vid ST inom Polisen ger minst 4,6 procent i löneökning från och med 1 april i år. Eftersom parterna har slagit ihop första och andra revisionen kvarstår enbart en revision i oktober 2019 under den treåriga avtalsperioden och för den är ingen procentsiffra satt.

– Vår målsättning är att vi efter sista revisionen hamnar något över vad det centrala avtalet ger, och vårt avtal står sig relativt bra i jämförelse med många andra myndigheters avtal, säger Pär Renberg, förste vice ordförande för ST inom Polisen.

Det vägledande ”märket”, som sätts av industriparterna, är 6,5 procent på tre år. Hur mycket det blir för varje enskild anställd kan variera då ingen individgaranti finns.

Utöver löneökningarna är parterna på Polismyndigheten eniga om att bland annat se över karriär- och utvecklingsvägar för civila polisanställda. Man är också överens om ett pilotprojekt för mer verksamhetsanpassad arbetstid. Det skulle exempelvis kunna vara på en eller flera regioncentraler och påverka arbetstidsförläggningen positivt, menar Pär Renberg.

– Medlemmar uttrycker att de har för lite tid för återhämtning mellan passen för främst treskiftestjänstgöring. Då arbetsbelastningen har varit hård i samband med införandet av de regionala ledningscentralerna är det en viktig aspekt med det här pilotprojektet.

Arbetsgivaren har också åtagit sig att ta bort återkrav för semesterersättning i vissa fall. Ett exempel kan vara när en deltidssjukskriven blir heltidssjukskriven och det uppstår en semesterskuld, förklarar Pär Renberg.

Han konstaterar att ST inom Polisen är "så pass nöjda" som de kan bli med rådande förutsättningar.

– Visserligen fick Polisförbundet något mer i sitt löneavtal, men det har varit högt politiskt tryck i den frågan. Polisers löner har varit eftersatta, men vi vill att samtliga polisanställdas arbete ska uppvärderas. Det finns politiker som knappt vet om att det finns civilanställda inom Polisen. Vi kommer att fortsätta att bedriva opinionsarbete för att öka kunskaper om civilanställdas insatser inom Polisen, säger säger Pär Renberg.

Nästa lönerevision är 1 oktober 2019.

Bli den första att tycka till!