Annons:
Öppenhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ökad sekretess föreslås inom Kriminalvården

Regeringen föreslår utökad sekretess i beslut som tas av Kriminalvården och övervakningsnämnderna. Förslaget kommer efter en begäran från Kriminalvården.

Sekretess inom Kriminalvården och övervakningsnämnderna gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Men, den gäller inte för beslut som tas av Kriminalvården eller en övervakningsnämnd. Nu föreslår regeringen att sekretessen ska gälla även för uppgifter i sådana beslut. 

De beslut som lagändringen gäller är bland annat kriminalvårdsärenden enligt fängelselagen och beslut om beräkning av strafftid. Kriminalvården har i en skrivelse till regeringen pekat på att de nuvarande sekretessreglerna innebär att samma uppgifter bedöms olika beroende på var i verksamheten de förekommer. Myndigheten anser att sekretessreglerna urholkas genom det undantag som finns för vissa beslut.

Bakom Kriminalvårdens begäran ligger bland annat ett yttrande från Justitieombudsmannen, JO, sedan Kriminalvården lämnat ut uppgifter om fem intagna på en anstalt. En person hade begärt ut information om samtliga intagna vid anstalten. Fyra av de fem intagna hade skyddad identitet, och Kriminalvården valde att maskera vissa uppgifter i besluten. Enligt  JO hade myndigheten inte stöd i lagstiftningen för att sekretessbelägga de aktuella uppgifterna. Också JO ansåg i sitt beslut att det fanns behov av en översyn av kriminalvårdssekretessen.

Bli den första att tycka till!