Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ökad tudelning på svensk arbetsmarknad

Den svenska arbetsmarknaden har blivit tudelad, enligt en rapport från IFAU. För unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade är det mycket svårt att få ett jobb.

I en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, beskrivs situationen på svensk arbetsmarknad med fokus på grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt rapporten har var femte ungdom och två av fem flyktinginvandrade mycket stora problem att ta sig in på arbetsmarknaden, trots att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark, med högt arbetskrafts­deltagande och hög sysselsättning jämfört med andra EU-länder.

I jämförelse med övriga EU-länder är arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor och äldre mycket högt i Sverige. Ett annat utmärkande drag är enligt rapporten att Sverige har den lägsta lönespridningen och den lägsta andelen lågkvalificerade jobb inom EU. Men trots den låga lönespridningen har inkomst­skillna­derna ökat påtagligt under senare år.

”Den ökade inkomstspridningen beror delvis på ökade skillnader i inkomster bland dem som har respektive inte har ett arbete. Samtidigt som betydelsen av att ha ett jobb har ökat, har många svårt att komma i arbete”, skriver en av rapportens författare, Lena Hensvik, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten finns ingen enkel lösning på situationen. Varken förändrade lönekostnader, reformerat gymnasium eller åtgärder inom etableringen löser hela problematiken. Enligt forskarna behövs troligtvis förändringar på olika områden samtidigt.

Bli den första att tycka till!