Annons:
Terrorism
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ökat samarbete mot terrorism utreds

Kustbevakningen och Polisen ska utreda ett närmare samarbete inom bekämpning av terrorism. Kustbevakningen ska kunna ge operativt stöd till Polisen i samband med terrorhandlingar, enligt ett uppdrag från regeringen.

Kustbevakningen och Polismyndigheten har fått regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur Kustbevakningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt ska kunna stödja Polismyndigheten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

De två myndigheterna ska analysera de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av förslaget, och genomföra uppdraget i samråd med Säkerhetspolisen, Säpo. Meningen är att Kustbevakningens resurser bara ska utnyttjas som operativt stöd vid händelser där Polisens egna resurser inte räcker till.

Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 2018.

Bli den första att tycka till!