Annons:
För att förslaget om att skifta namn till Sterka ska gå igenom krävs kvalificerad majoritet, det vill säga två tredjedelar av ombuden på kongressen måste rösta för­ – vilket motsvarar 85 ja-röster.
ST
Nyhet
AVEva SpiraTyck till!

Oklart in i det sista om nytt förbundsnamn

Nästa vecka ska en extrakongress ta ställning till om ST ska byta namn till Fackförbundet Sterka. Men utgången är oviss. Alla kongressombud har ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta – och bland dem som bestämt sig finns flera som inte vill avslöja sin ståndpunkt.

Nästa tisdag, 24 oktober, ska en extra förbundskongress avgöra om ST ska byta namn till Fackförbundet Sterka. Beslutet fattas av representanter för förbundets avdelningar samt ledamöterna i förbundsstyrelsen – totalt 127 kongressombud.

Publikt har frågat kongressombuden om de bestämt sig för hur de ska rösta. 71 ombud har svarat.

För att förslaget att byta namn på förbundet ska gå igenom krävs kvalificerad majoritet, det vill säga två tredjedelar av ombuden på kongressen måste rösta för­ – vilket motsvarar 85 ja-röster.

Flera kongressombud förklarar i sina svar att de kommer att rösta i enlighet med beslut inom sina avdelningar.

Det är dock fortfarande oklart vad kongressen kommer att besluta. Bara drygt hälften av ombuden har svarat på Publikts enkät, varav en stor andel inte bestämt sig eller inte vill uppge hur de kommer att rösta.

25 kongressombud har svarat att de kommer att rösta ja till namnförslaget och 16 att de kommer att rösta nej. 15 svarar att de bestämt sig, men inte vill uppge vad de kommer att rösta på.

15 personer har svarat att de ännu inte bestämt sig. Några skriver att deras avdelning diskuterar namnfrågan in i det sista.

Bli den första att tycka till!