Annons:
SiS
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Öppna vårdformer ger färre återfall

Mer öppna vårdformer för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård leder till färre återfall, om öppenheten upplevs som välförtjänt. Det är slutsatsen i en studie från Statens institutionsstyrelse, SiS.

Sluten ungdomsvård infördes 1999 som alternativ till fängelse för personer i åldrarna 15-17 år. Sedan dess har påföljden sluten ungdomsvård nästan helt ersatt fängelse för gruppen, men antalet frihetsberövanden har också ökat, konstaterar SiS i ett pressmeddelande.

De som döms till sluten ungdomsvård återfaller ofta i brott. Därför är insatser som kan minska antalet återfall angelägna både för dem själva, för potentiella nya offer och för samhället som helhet, skriver SiS. Rapporten har skrivits av Tove Pettersson, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Syftet med den nya studien är att undersöka om en mer öppen institutionstillvaro, med fler utevistelser och öppnare avdelningar, kan minska återfallen. Den visar tydligt att de ungdomar som vistas i öppnare former under slutet av sin verkställighet mer sällan återfaller, framför allt när det gäller mer allvarlig brottslighet. Det tycks också extra viktigt för ungdomar med högre återfallsrisk att få komma till öppnare former.

Öppenhet minskar den skada inlåsningen gör på ungdomarna och fungerar som stöd både för att de ska vilja och klara av att inte återfalla. Men ibland används möjligheten till öppnare former på kontraproduktiva sätt av personalen, enligt intervjuer som genomförts med både personal och ungdomar. Om de mer öppna formerna villkoras genom kriterier på skötsamhet som snarare hör samman med att uppnå lugn och ro och underlätta personalens maktposition och arbetsro, riskerar detta att på flera sätt bli problematiskt, konstaterar SiS.

Detta leder till ytlig anpassning i stället för verklig förändring, liksom det bidrar till sämre relationer mellan personal och ungdomar. Men slutsatsen i studien är ändå att potentialen för att minska återfall genom ökad öppenhet faktiskt är större än vad som hittills påvisats. Under förutsättning att insatserna används mer klokt och eftertänksamt och med mindre detaljdisciplinering.

Bli den första att tycka till!