Annons:
POLISEN
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Polisen dålig på offentlighetsprincipen

Polisens service för att lämna ut allmänna handlingar har väsentliga brister, anser myndighetens internrevision. Handläggningen tar för lång tid och många ärenden dokumenteras inte.
Dan Eliasson, rikspolischef.Bild:Lars Hedelin

Polisens internrevision har genom 162 stickprov undersökt hur olika delar av myndigheten hanterar utlämnande av allmänna handlingar. Förra året hade Polisen över 90 000 sådana ärenden, varav 40 procent gällde önskemål från Transportstyrelsen.

Betyget efter granskningen blir underkänt på flera punkter. Till att börja med hade vart femte ärende inte diarieförts efter två dagar. I några fall dröjde det två månader. Enligt Polisens riktlinjer ska diarieföringen göras senast dagen efter att en begäran kommit in.

Handläggningen därefter har också tagit för lång tid, enligt internrevisionen, mellan fem dagar och nio månader. Tryckfrihetsförordningen anger att allmänna handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”, vilket enligt Justitieombudsmannen normalt sett innebär samma dag som en begäran kommer in.

Ett annat problem är att ärenden försvinner. Vart tionde avslutat ärende som internrevisionen begärde ut saknades.

Internrevisionen rekommenderar att myndigheten analyserar orsakerna till de långa handläggningstiderna och varför ärenden saknas.

Rikspolischef Dan Eliasson har beslutat att en åtgärdsplan ska tas fram för att korta handläggningstiderna, enligt ett pressmeddelande från Polisen. Myndigheten ska också gå ut med information om vikten av diarieföring.

Bli den första att tycka till!