Annons:
Integritet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Post- och telestyrelse kan inte tvinga till datalagring

Post- och telestyrelsen, PTS, har inte rätt att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Det kommer Kammarrätten fram till efter en prövning.

Enligt kammarrätten i Stockholm är det klarlagt att de svenska bestämmelserna om datalagring strider mot EU-rätten. Därmed kan de svenska bestämmelserna inte tillämpas. Kammarrätten upphäver därför PTS beslut att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter med mera för brottsbekämpande ändamål. Domen kommer sedan Tele2 överklagat en tidigare dom till PTS förmån i förvaltningsrätten.

EU-domstolen ogiltigförklarade i april 2014 datalagringsdirektivet och i samband med det upphörde Tele2 att spara uppgifter. PTS beslutade då att förelägga Tele2 att återuppta datalagringen. Förvaltningsrätten gick på PTS linje, men operatören överklagade till kammarrätten. Kammarrätten har nu inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Mot bakgrund av svaret från EU-domstolen upphäver kammarrätten förvaltningsdomstolens beslut, och därmed också föreläggandet mot Tele2 från PTS.

Bli den första att tycka till!