Annons:
Forskning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Regeringen vill ge forskning bättre skydd

Svensk forskning behöver få bättre skydd, anser regeringen. Resultaten blir offentliga för tidigt i processen. Därför får en särskild utredare i uppdrag att se över hur hantering av forskningsresultat kan ändras i sekretessreglerna.

För att svenska universitet och högskolor ska kunna vara attraktiva samarbetspartners för företag och internationella aktörer, och för att Sverige ska kunna hävda sig som ett framgångsrikt forsknings- och innovationsland, behöver sekretessreglerna för forskningen ses över, anser regeringen. Utgångspunkten är de svenska reglerna om offentlighet och sekretess, som gör att forskningsresultat blir allmän och offentlig handling i ett för tidigt och känsligt skede.

Forskning betraktas enligt lagen som faktiskt handlande och därmed blir handlingar offentliga tidigare än vid ärendehantering, Det kan innebära problem för svenska forskare när omvärldens intresse att ta del av forskningsresultat ökar, enligt utredningsdirektiven. Därmed kan forskare vara skyldiga att lämna ut handlingar som innehåller känsligt forskningsmaterial. I takt med att lärosätena inför särskilda innovationskontor som ansvarar för nyttiggörande av forskning, blir det också lättare än tidigare att hitta forskningsresultat eftersom de samlas på ett ställe.

Om forskningsresultat kommer ut innan forskaren kan nyttiggöra resultaten kan det enligt direktiven medföra ett antal problem:

  • Möjligheterna att få patent på uppfinningen kan gå om intet.
  • En extern part kan begära ut forskningsresultat, duplicera dem och publicera resultaten före den forskargrupp som faktiskt gjort jobbet.
  • En extern part kan begära ut forskningsresultat och driva forskningsprojektet själv.
  • Nationella och internationella företag kan begära ut resultaten och tillämpa dem i sin verksamhet utan att kompensera forskaren.
  • Internationella riskkapitalister kan plocka upp forskningsresultat innan de har hunnit förfinas och utvecklats. Viktiga resultat lämnar landet och möjlig tillväxt uteblir.
Bli den första att tycka till!