Annons:
TRAFIKVERKET
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Skärpt bevakning mot villkorsdumpning

Allt fler utländska företag lämnar anbud till Trafikverket för att bygga infrastruktur i Sverige. Enligt regeringen är det positivt att konkurrensen ökar, men myndigheten får samtidigt i uppdrag att vakta mot lönedumpning.

Trafikverket är den överlägset största offentliga upphandlaren i Sverige. Varje år bedriver man runt 2 500 bygg- och anläggningsprojekt och upphandlar projekt för omkring 40 miljarder kronor. Traditionellt domineras den marknaden av ett begränsat antal svenska storföretag, men utländska bolag visar ett ökande intresse att delta.

Den utvecklingen uppmuntras av Trafikverket, och även regeringen anser att det är bra om konkurrensen ökar i sektorn. Men det får inte ske på bekostnad av arbetsvillkoren eller arbetsmiljön, skriver regeringen till myndigheten. Trafikverket får därför i uppdrag att redovisa hur man hanterar det arbetsrättsliga regelverket i inköpsverksamheten.

Trafikverket ska också föreslå åtgärder som kan ”skapa en ökad ordning och reda och sund konkurrens”, detta för att förebygga villkorsdumpning i byggprojekt som genomförs på uppdrag av myndigheten. Även uppföljningen ska skärpas, bland annat mot bakgrund av att många anläggningsprojekt bedrivs i konsortier, ofta med underleverantörer i flera led och från olika länder.

Uppdraget ska redovisas till näringsdepartementet senast 15 september i år.

Bli den första att tycka till!