Annons:
Arbetsdomstolen
Nyhet
AVElin EkseliusTyck till!

ST stämmer Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen ska flytta från Stockholm till Karlstad senast 1 december i år. Då förväntas alla anställda arbeta på den nya orten. Men ST håller inte med om att de anställda har arbetsskyldighet var som helst i landet – och tar nu ärendet vidare till Arbetsdomstolen.

Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen från Stockholm till Karlstad, som en del i ambitionerna att flytta statliga verksamheter från huvudstaden till andra orter. I dag har Fastighetsmäklarinspektionen hela sin verksamhet i Stockholm.

Arbetsskyldigheten för statligt anställda regleras i de enskilda anställningsavtalen. Men i det här fallet nämns ingenting om arbetsort i de anställdas kontrakt. Arbetsgivaren anser därför, skriver ST i sin stämningsansökan, att arbetstagarna är skyldiga att arbeta på den nya orten.

ST å sin sida bestrider detta. Förutsättningarna när de berörda medlemmarna ingick sina anställningar var att myndigheten hade kontor och verksamhet i Stockholm, påpekar förbundet. Det är också bara i centrala Stockholm som de har utfört sitt arbete. Eftersom ingenting annat nämns i anställningsavtalen är det inte rimligt att hävda att arbetsskyldigheten gäller hela landet, anser ST.

ST väcker talan i Arbetsdomstolen för tre berörda ST-medlemmar. Samtidigt väcker Jusek och DIK talan med samma yrkande för sina medlemmar. Förbunden önskar att ärendena handläggs i samma rättegång i Arbetsdomstolen.

 

Bli den första att tycka till!