Annons:
Korruption
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Statliga inköp från anställda ska granskas

Riksrevisionen ska granska om det förekommer inköp från företag som ägs av anställda eller anställdas anhöriga. Enligt myndigheten är upphandling ett riskområde för oegentligheter inom statlig verksamhet.
Helena Lindberg, riksrevisor.Bild:Frida Ström

Riksrevisionens granskning ska visa hur vanligt det är att myndigheter köper varor eller tjänster från anställdas eller deras anhörigas företag. Under granskningen tänker Riksrevisionen också se över hur myndigheterna arbetar med att hindra förtroendeskadliga inköp.

Under 2016 uppgick de offentliga upphandlingarna till ett sammanlagt värde av 634 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka en femtedel av Sveriges BNP. Riksrevisionen vill veta hur ofta det förekommer att företag som levererar varor och tjänster till statliga myndigheter har nära koppling till myndighetens personal:

”Granskningens grundfråga är om myndigheternas interna kontroll mot förtroendeskadliga inköp är tillräcklig. När anställda och deras anhöriga har intressen i företag på marknader där myndigheter handlar varor och tjänster är det helt centralt att myndigheten inte kan misstänkas för att ge sådana företag osakliga fördelar”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen kan föreställningen att korruptionen är låg leda till bristande uppmärksamhet på företeelser där myndighetens saklighet och opartiskhet kan sättas i fråga utan att det är fråga om mutor och bestickning. En undersökning från Statskontoret har visat att inköp är det område där korruptionsmisstankar oftast väcks hos myndigheterna själva, samtidigt som de vanligaste problemen gäller jäv och bisysslor.

Fem myndigheter kommer att ingå i granskningen: Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket. Även regeringens styrning på området kan komma att ingå i granskningen, skriver Riksrevisionen.

Bli den första att tycka till!