Annons:
Det skattefria bidraget till friskvård varierar kraftigt i storlek mellan de statliga arbetsgivarna, visar Publikts granskning. En del anställda får även motionera på arbetstid – men långt ifrån alla.Bild:Getty Images
friskvård
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Stora skillnader i satsningar på friskvård

Många arbetsgivare ger de anställda ett skattefritt bidrag till friskvård. Men storleken på summan varierar kraftigt. En del anställda får även motionera på arbetstid – men långt ifrån alla.

Samtliga 27 arbetsplatser som Publikt har tillfrågat erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag. Summan varierar från 1 000 till 3 500 kronor per år. 

Hur stor andel av de anställda som utnyttjar bidraget varierar också stort – från 20 till 78 procent. Över lag finns en tendens till att anställda på de arbetsplatser som har högre friskvårdsbidrag använder det mer.

Granskningen visar också att drygt hälften av arbetsplatserna ger de anställda möjlighet till en timmes friskvård per vecka på arbetstid.

Arriva är en av de arbetsplatser som har lägst friskvårdsbidrag bland dem som Publikt har granskat – 1 000 kronor per anställd och år. Företagets arbetsmiljöchef Anna Johnsson förklarar det med att Arriva också jobbar med hälsofrämjande åtgärder på andra sätt, exempelvis med ergonomi.

Bara 21 procent av de anställda på Arriva utnyttjar friskvårdsbidraget.

– Huvuddelen av våra anställda arbe­tar i kollektivtrafiken. Dessa yrkesgrupper har historiskt sett inte utnyttjat bidraget i så stor utsträckning. Därför har vi lagt mer resurser på andra områden, säger Anna Johansson.

På flera av Arrivas arbetsplatser finns tillgång till gym. Men bolagets anställda har inte rätt till någon friskvårdstimme, en möjlighet att ägna sig åt friskvård på betald arbetstid.

– Det ser ut så i vår bransch, där de flesta går på schema och det är svårt att gå ifrån på arbetstid.

Leif Wedberg, styrelseledamot vid ST inom Arriva, säger att ST vid tidigare förhandlingar har försökt driva på för att höja friskvårdsbidraget, men fått blankt nej.

Många medarbetare har hälso­problem på grund av arbetsmiljön, förklarar han.

– Våra lokförare sitter och kör i en och samma skakiga ställning, och våra tågvärdar går och bär på verktyg och handdatorer. Ett höjt friskvårdsbidrag skulle räcka till exempelvis mer massage, vilket många är i behov av.

Även på Länsstyrelsen i Kronobergs län är friskvårdsbidraget 1 000 kronor, men där har de anställda också en friskvårdstimme i veckan. Att ligga lägre med bidraget är även här ett medvetet val, säger HR-chefen Helén Jönsson:

– Vi tycker att det är viktigt att fånga upp så många som möjligt och har valt att lägga pengarna på att erbjuda olika aktiviteter. Exempelvis har vi upphandlat en massör som vi som arbetsgivare subventionerar. Det är oerhört uppskattat.

Länsstyrelsen i Kronobergs län erbjuder också kurser i mindfulness och har på STs begäran valt att fortsätta med hälsoundersökningar de kommande tre åren.

– Dessutom finns ett motionsrum med utrustning. Vi har också yoga­kurser på arbetsplatsen på fredagsmorgnar, som man kan använda friskvårdstimmen till, säger Helén Jönsson.

På Finansinspektionen har man det högsta friskvårdsbidraget bland arbets­platserna i kartläggningen, 3 500 kronor, och en friskvårdstimme.

– Som statlig arbetsgivare har vi stora begränsningar, vi kan inte sätta samma löner som på privata marknaden. Därför ser vi bidraget som en del i att få folk att trivas och att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Linda Ullman, HR-chef på Finansinspektionen. 

Hon berättar att myndigheten inför den höjning av bidraget som gjordes för några år sedan genomförde en undersökning av hur mycket olika motionskort kostar och hur det såg ut på andra myndigheter, och valde att lägga sig i den högre delen av spannet.

– Vi vill gärna uppmuntra våra medarbetare att vara fysiskt aktiva.

Finansinspektionens anställda hör också till dem som använder friskvårdsbidraget mest av alla tillfrågade myndigheter och bolag. Under 2016 utnyttjades det av 78 procent av alla anställda.

En förklaring är att det kommer en massör till arbetsplatsen, vilket många uppskattar, enligt Linda Ullman. Men hon tror att det finns flera orsaker, bland annat att myndigheten upp­manar till friskvård på olika sätt och har en aktiv idrottsförening.

– Vi har också många som föregår med gott exempel, inte minst chefer som både utnyttjar timmen och bidraget. Då blir det synligt i vardagen.

Det här gäller för friskvårdsbidrag

Förmånen måste rikta sig till alla anställda.

Det finns inget fastställt maxbelopp, men förmånen ska vara av »enklare slag« och »mindre värde«. Ett årskort på ett vanligt gym ryms inom definitionen, enligt Skatte­verket.

Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter och förmånen är skattefri för den anställde.

Skatteverket har listor på vilken friskvård som är skattebefriad.

Friskvårdstimme är en uppgörelse om att få ägna en timme av arbetstiden till motion eller friskvård.

Bli den första att tycka till!