Annons:
Strålsäkerhetsmyndigheten
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Strålsäkerhetsmyndigheten bemöter kritik

Riksrevisionen är kritisk till Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av svenska kärnkraftverk. Nu svarar Strålsäkerhetsmyndigheten att de inte håller med.
Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.Bild:Bosse Alenius
Ingvar Mattson, riksrevisor.Bild:Frida Ström

Riksrevisionen menar i en granskning att Strålsäkerhetsmyndigheten inte har utfört tillsyn i den utsträckning som riksdag och regering har efterfrågat, trots att man begärt och fått ökade anslag.

I granskningen påtalar Riksrevisionen också att det inte genomförs några systematiska riskbedömningar för att planera och prioritera tillsynsinsatser. Därmed är det svårt att avgöra om tillsynen riktas mot de insatser som är mest angelägna.

”När Strålsäkerhetsmyndigheten bildades var ökad tillsyn ett tydligt syfte, och myndigheten har vid flera tillfällen äskat – och fått – höjda anslag. Men myndigheten utför inte den tillsyn som det finns ekonomiskt utrymme för”, skriver riksrevisor Ingvar Mattson.

Nu slår Strålsäkerhetsmyndigheten tillbaka, men håller med om delar av det som Riksrevisionen framför.

”Vi håller till exempel med om den kritik och de rekommendationer som rör återrapportering av genomförd tillsyn till regering och riksdag där återkopplingen behöver bli bättre och mera detaljerad”, skriver Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Även svårigheterna att fullt ut genomföra tillsyn enligt tillförda medel är i huvudsak korrekta, skriver han.

Däremot anser Strålsäkerhetsmyndigheten att Riksrevisionen inte tar tillräcklig hänsyn till att myndigheten utför sin tillsyn på olika sätt, inte enbart med traditionell fysisk tillsyn av inspektörer.

Inte heller när det gäller kritiken om riskbedömningar, är Strålsäkerhetsmyndigheten överens med Riksrevisionen.

”Vi har, för varje delverksamhet, verktyg och arbetssätt som skall göra det möjligt att prioritera de strålsäkerhetsmässigt viktigaste insatserna. Vi kan dock även här bli bättre på att dokumentera vårt arbetssätt”, skriver Michael Knochenhauer.

Bli den första att tycka till!